دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهار 1398، صفحه 1-106 
6. آموزش برداشت آگاهانه از نمونه‌های معماری: رویکردها و راهکارها

صفحه 91-106

10.30480/aup.2019.691

لیلا علیپور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی