رتبه نشریه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱)

رتبه نشریه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱)

به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند نشریۀ نامه معماری و شهرسازی در آخرین رتبه‌بندی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱، موفق به کسب رتبۀ الف شده است.