اهداف و چشم انداز

چشم­ انداز نشریه نامه معماری و شهرسازی

«نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی دانشگاه هنر است که با رعایت معیارهای کیفی و استفاده از سازوکارهای متناسب در انتشار نشریات علمی‏، به یکی از مراجع مورد اطمینان و پر­استناد پژوهشگران و دانشجویان شهرسازی و معماری تبدیل شده است. این نشریه نتایج و دستاوردهای اصیل پژوهشگران ایرانی را  به جامعه علمی داخلی و خارجی شهرسازی و معماری معرفی می‌کند.

 

اهداف نشریه نامه معماری و شهرسازی

هدف کلی نشریه «نامه معماری و شهرسازی»، انتشار نتایج پژوهش ­های جدید بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف شهرسازی و معماری و با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات انجام شده است. این نشریه با در نظر گرفتن این هدف کلی،‏ اهداف مشخص زیر را دنبال می ­کند:

-         بومی­ سازی دانش جهانی شهرسازی و معماری

-         کمک به توسعه­ دانش نظری در حوزه ­های شهرسازی و معماری ایران

-         کمک به حل مسائل و معضلات عینی شهرسازی و معماری در ایران