راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تهیه و ارسال مقاله‌ها

 

1. مجله «نامه معماری و شهرسازی» در زمینه‌هـای معماری، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری و سایـر حوزه‌های مرتبط، مقـالـه علمی می‌پذیرد.

2. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده، و یا هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.

3. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

4. مقاله‌ها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ می‌گردد.

5. مسئولیت مطالب مطرح‌شده در مقاله‌ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

6. مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌ها و ضمیمه‌های آنها در دفتر مجله باقی می‌ماند و بازگردانده نخواهد شد.

7. چاپ مقاله‌های منتشرشده در این نشریه بدون ذکر منبع در سایر نشریات و کتاب‌ها ممنوع است.

8. مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Papers) باشد. مقاله­‌های مروری Papers) Review) از نویسندگان دارای مقاله‌های پژوهشی تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که در نگارش آنها از منابع معتبر و متعدد استفاده شده باشد. 

9. مجله از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت و مانند اینها معذور است.

10. مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشند:

1.10. صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی (درصورتی‌که نویسنده عهده‌دار مکاتبات غیر از نویسنده اول باشد، باید به‌صورت کتبی از سوی نویسندگان به دفتر نشریه معرفی شود).

2.10. چکیده فارسی حدود 200 کلمه (در قالب چهار پاراگراف مجزا و به ترتیب شامل «بیان مسئله»، «هدف یا اهداف تحقیق»، «روش تحقیق» و «یافته‌ها و نتایج») ارائه شود.

3.10. کلیدواژه‌ها شامل سه تا پنج کلمه.

4.10. مقدمه شامل: بیان مسئله، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

5.10. پیشینه تحقیق.

6.10. روش‌شناسی تحقیق.

7.10. یافته‌ها و نتیجه‌گیری.

8.10. تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند.

9.10. پی‌نوشت‌ها شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره بالای مطلب، در متن مشخص می‌شود.

10.10. فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

11.10. بخش انگلیسی شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول بخش فارسی به‌علاوه چکیده مقاله در حدود 500 کلمه و کلیدواژه‌ها منطبق با کلیدواژه‌های بخش فارسی.

11. شیوه درج منابع به شیوه APA و به صورت زیر است:

1.11. در متن مقاله بدین‌صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه).

2.11. در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب (مترجم یا مصحح: نام مترجم یا مصحح). محل انتشار: نام ناشر.

مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، جلد، شماره مجله، شماره صفحه‌های مقاله در مجله.

12. مجله در ویرایش شکلی متن از شیوه‌نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می‌کند.

13. عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) تهیه شود.

14. عکس‌ها و تصاویر با درجه وضوح DPI 300 و با فرمت TIF و اندازه A5 به صورت جداگانه ارسال شود. 

15. حجم مقاله‌ها باید حداکثر 8000 کلمه باشد.

16. نام، نشانی و شماره تماس نویسندگان در صفحه‌ای جداگانه ارائه شود. 

17. در صفحه مشخصات نویسندگان و مقاله و نامه درخواست بررسی مقاله، حتما به طور کامل توضیح دهید مقاله برگرفته از کدام موارد زیر است: 
- برگرفته از طرح پژوهشی مصوب (با ذکر مشخصات کامل طرح پژوهشی)
- برگرفته از رساله دکترا (با ذکر مشخصات کامل رساله و ذکر این نکته که در چه مرحله ای قرار دارد) 
- برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد (با ذکر مشخصات کامل پایان نامه و ذکر این نکته که در چه مرحله ای قرار دارد)
18. نویسندگان لازم است نامه درخواست بررسی مقاله و فرم تعارض منافع (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را تکمیل و همراه با سایر مستندات مقاله در سامانه نشریه بارگذاری کنند. 

 

نامه درخواست بررسی مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی 

فرم تعارض منافع

 به اطلاع نویسندگان محترم می رساند نشریه «نامه معماری و شهرسازی» هیچ هزینه‌ای در قبال دریافت، داوری و چاپ مقالات دریافت نمی‌کند.