اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 590
تعداد پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش 402

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 297
تعداد مشاهده مقاله 321935
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 421476
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 179 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 12 %