اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 696
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 490

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 409883
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 500164
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 28 روز
درصد پذیرش 11 %