اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 522
تعداد پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش 259

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 259
تعداد مشاهده مقاله 254217
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 352194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
درصد پذیرش 6 %