اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 557
تعداد پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش 380

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 276521
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 382251
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
درصد پذیرش 9 %