فرایند پذیرش مقالات

 

فرآیند بررسی مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی

 

 

 

اصول داوری هم‌طرازانه در نشریه نامه معماری و شهرسازی (Peer review)‌

۱) به منظور توسعه همکاری علمی و استفاده از حداکثر ظرفیت دانش تخصصی، داوران نشریه نامه معماری و شهرسازی، از دانشگاه‌های معتبر سراسر کشور انتخاب می‌شوند.

۲) فرایند داوری در نشریه از هر دو سو ناشناس است و هویت هر دو طرف تا پایان فرایند ناشناخته می‌ماند.

۳) انتخاب داوران بر پایه همسویی در تخصص و مراتب علمی صورت می گیرد. 

۴) از داوران درخواست می‌شود علاوه بر تکمیل فرم استاندارد داوری، دلایل تشریحی خود در مورد پذیرش، اصلاح یا رد مقاله را بیان کنند.

 

مدت زمان بررسی مقالات

۱) مدت زمان بررسی اولیه مقاله حداکثر ۱۰ روز به طول می انجامد.

۲) مدت زمان بررسی مقاله از زمان طرح در جلسه هیئت تحریریه تا دریافت نظرات داوران، ارسال اصلاحات احتمالی، بررسی مجدد نسخه اصلاح شده و سایر اقدامات مکمل، تا پذیرش نهایی یا رد مقاله، حدود ۵ ماه به طول می انجامد.