پرسش‌های متداول

فرایند داوری مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی چقدر طول می‌کشد؟

با توجه به موضوع مقاله این فرایند متغیر است و حدود پنج ماه طول می‌کشد.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

هزینه بررسی و چاپ مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی چقدر است؟

نشریه نامه معماری و شهرسازی هزینهای در قبال دریافت، داوری و چاپ مقالات دریافت نمیکند.

آیا نیاز به استفاده از فونت خاصی در تایپ مقاله وجود دارد؟

خیر. با توجه به صفحه‌آرایی مقاله‌ها نیازی به انتخاب فونت مشخصی نیستلطفا از فونت‌های متعارف فارسی استفاده شود.

نوبت چاپ مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی چگونه است؟

نوبت چاپ مقاله در نشریه نامه معماری و شهرسازی به ترتیب زمان پذیرش مقاله وبا رعایت شاخص‌های شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی است.

چه زمانی گواهی پذیرش مقاله صادر می‌شود؟

گواهی پذیرش مقاله‌ بعد از تکمیل فرایند داوری و بررسی نهایی مقاله در نشریه صادر می‌شود.

آیا گواهی پذیرش مقاله تنها از طریق سامانه صادر می‌شود؟

بلهگواهی پذیرش مقاله پس از تکمیل فرایند داوری، فقط از طریق سامانه صادر می‌شود.