موضوعات = معماری و انرژی
بهینه‌سازی نورگیر سقفی با هدف تأمین روشنایی و کاهش مصرف انرژی در فضاهای یکپارچه فروشگاهی شهر تهران (نمونه موردی: فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4239.1922

نگین توفیقی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ شهریار حبیبی


تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی روشنایی و حرارت در ساختمان های اداری اقلیم گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3837.1828

نرگس برزنونی؛ ریما فیاض؛ سید بهشید حسینی


ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.2913.1585

نوشین ابوالحسنی؛ ریما فیاض؛ علیرضا مستغنی؛ ستار قصاب ستاری


تأثیر آب و گیاه در عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان بررسی موردی: ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران

دوره 14، شماره 33، دی 1400، صفحه 109-126

10.30480/aup.2021.2586.1506

فاطمه فخرالساعه؛ منصوره طاهباز؛ جواد دیواندری؛ هانیه صنایعیان