کارگاه‌های طراحی شهری هسته اصلی آموزش رشته بررسی موردی: مقایسه موضوعات کارگاه‌های درسی و اولویت‌های جامعه حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران

چکیده

طراحی شهری به‌عنوان فعالیتی میان‌رشته‌ای در جهانی که کیفیت‌هایش اسیر کمیت‌ها شده بودند، سربرآورد تا جامعه را به‌وسیله ارتقای کیفیت‌های از دست رفته، بهبود بخشد. این امر در گرو شناخت صحیح اهداف رشته و روش‌های حصول به آن بود. برنامه‌های آموزشی متعددی برای تحقق اهداف مورد انتظار این رشته در سراسر دنیا و از جمله ایران پیشنهاد شد. دو جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای بازوهای اصلی دستیابی به اهداف این رشته‌اند و هماهنگی این دو در تحقق اهداف رشته نقش اساسی دارد. لذا برای شناخت بهتر اهداف و انتظارات طراحی شهری، اسناد نظری متعددی بررسی و نظرات صاحبان اندیشه این رشته جمع‌بندی گردید و از آنجا که موضوعات مطروحه در کارگاه‌های طراحی شهری به‌عنوان مهمترین بخش آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به حرفه طراحی شهری اهمیت زیادی دارد، هماهنگی موضوعات اولویت‌دار در جامعه ‌حرفه‌ای و پروژه‌های کارگاه‌های طراحی شهری در دانشگاه‌های ایران مورد کنکاش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان از هماهنگی در بعضی موارد و ناهمخوانی در بعضی دیگر دارد. به‌گونه‌ای که اصلاح برخی رویکردها و شیوه‌های موجود جامعه ‌حرفه‌ای و علمی طراحی شهری در ایران اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه جامعه ‌حرفه‌ای در موارد بسیاری درک کاملی از ماهیت مسایل روز طراحی شهری نداشته و نظام آموزشی نیز اقدام مؤثری برای رفع این نقصان نکرده و نتوانسته است خلأهای نظری این رشته را در عرصه حرفه‌ای پوشش دهد و ابهام در مفاهیم آن را متناسب با ویژگی‌های بومی رفع نماید.

کلیدواژه‌ها