مروری بر سیاست های توسعه پایدار محله ای با رویکرد دارایی مبنا و تأکید بر سرمایه های اجتماعی و کالبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کلیدواژه‌ها