بازشناخت بوم ساخت مجتمع های زیستی سواحل خلیج فارس در بندر لافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

کلیدواژه‌ها