پیاده راه های شهری، از ایده تا عمل؛ ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامهریزی حملونقل، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پایداری سیستم‌های حمل‌ونقل مانند پیاده‌راه‌ها صرفاً ایجاد آنها نیست بلکه ارزیابی میزان کارایی آنها را نیز دربرمی‌گیرد و این نکته‌ای پراهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر به ارزیابی احداث و بهره‌برداری یکی از پیاده‌راه‌های مهم تهران، یعنی پیاده‌راه بازار تهران واقع در خیابان 15 خرداد پرداخته می‌شود. قرار گرفتن بازار بزرگ تهران در جنوب پیاده‌راه، و نیز وجود عناصر تاریخی ارزشمند در محدوده، همواره موجب جذب تعداد زیادی از شهروندان به این منطقه شده است و می‌شود؛ و این موضوع توجه ویژه به این پیاده‌راه را به منظور تأمین خدمات متناسب با حجم استفاده‌کنندگان، طلب می‌کند. انجام ارزیابی با استفاده از مشاهدات میدانی و دادن 100 پرسشنامه به عابران، و 50 پرسشنامه به شاغلان (با هدف آگاه شدن از نظر آنان)، و همچنین انجام مصاحبه عمیق با 10 نفر از شاغلان محدوده و مسئولان طرح انجام شده ‌است. نتایج ارزیابی حاکی از آن‌اند که احداث پیاده‌راه به طور کلی رضایت استفاده‌کنندگان از محیط (شاغلان و عابران) را در پی ‌داشته است. با این حال ضروری است به نکاتی دیگر نیز توجه شود؛ که از این دست‌اند: تأمین امنیت عمومی، حفظ عناصر و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، تامین و مدیریت مبلمان شهری متناسب با تعداد استفاده‌کنندگان با تأکید بر تأمین نظافت و بهداشت عمومی، ساماندهی دستفروش‌ها، و فروشندگان اجناس بر روی چرخ‌های دستی و موتورسیکلت‌‌سواران، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و نوسازی بدنه، ایجاد فعالیت شبانه، افزایش سطح و تناوب خدمات دسترسی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد پیوستگی مسیر، جلب مشارکت کاسبان و ساکنان، و مانند اینها.
 
 

کلیدواژه‌ها