کاربست مفاهیم موسیقی در معماری داخلی برای آموزش به کودکان 3 تا 7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی (پردیس بین‌المللی فارابی)، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

تأثیر موسیقی به‌عنوان هنر غنادهندۀ حس‌شنوایی کودک همواره توجه حوزۀ آموزش موسیقی را به خود معطوف کرده و تلاش شده است تا روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به منظور تسهیل آن ارائه شود. از سوی دیگر طراحی فضای آموزش کودک نزد طراحان موضوعی پرسش‌برانگیز است. لذا در نوشتار حاضر تعامل میان این دو مقوله یعنی ملاحظات فراگیری موسیقی و نیز کیفیت طراحی فضای‌آموزشی کودک، با این پرسش که «چگونه می‌توان به کمک طراحی داخلی برای کودکان فضایی تأثیرگذار در یادگیری مفاهیم موسیقی ایجاد کرد؟» مبنای اصلی پژوهش قرار گرفته و به این‌منظور از راهبرد کیفی مبتنی بر استدلال منطقی استفاده شده است. در ابتدا بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظری رشد ‌شناختی کودک و نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تأثیرگذار در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین تأثیر موسیقی بر کودک، انواع روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزش موسیقی و دسته‌بندی آن‌‌ها مطرح شده است. در گام بعدی، شناخت شالوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظری طراحی فضای آموزشی برای کودک با بررسی مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مؤثر بر درک فضایی کودک صورت گرفته است. در نهایت با‌‌ توجه به روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزش مستقیم و غیرمستقیم موسیقی به کودک و تعیین ملاحظات محیطی لازم، چگونگی طراحی مکانی مناسب برای آموزش مفاهیم موسیقی او شناخته شده است. از منظر روش‌شناسی، نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد کودکان در نحوۀ آموزش موسیقی مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طراحی را روشن کرده و در انتها راهکار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشنهادی طراحی برای نمایش برخی مفاهیم موسیقی در قالب عناصر معماری داخلی به منظور خلق محیط موسیقیایی کودک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آدینه‌فر، عاطفه، کاظم‌زاده، مرضیه، و صفری، حسین (1398). مطالعۀ عناصر مشترک معماری و موسیقی. صفه، 84، ۱۰۹-۱۳۰.
آرتابالیوسکایا، آنا (1395). نخستین دیدار با موسیقی (مترجمان: دلبر حکیم آوا و میربابا میررحیم). تهران: گیسا.
احمدوند، محمدعلی (1392). روانشناسی بازی. رشد معلم، 92، ۳۶-۴۰.
احمدی، فاطمه (1377). همسالان و رشد اجتماعی کودک. پیوند، 223، ۲۹-۳۴.
اورمز، نازنین (1397). مطالعه‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی خلاقیت محور موسیقی به کودکان (مورد مطالعاتی: کودکان دوره‌ی سنی 5 تا 7 سال). پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد موسیقی (نوازندگی موسیقی جهانی)، دانشگاه هنر، تهران.
برک، لورا (1385). روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی)،(مترجم: یحیی سیدمحمدی). تهران: ارسباران.
پورتراب، مصطفی‌کمال (1393). تئوری موسیقی. تهران: نشر چشمه.
پورحسین، رضا (1394). رشد تفکر کودک از منظر روانشناسی تحول. فلسفه و کودک، 11، ۵-۱۴.
پورمندان، مهران (1378). آموزش موسیقی به کودکان (تلاش برای دستیابی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بکر حسی). مقام موسیقیایی، 4، ۷۸-۸۱.
پورمندان، مهران (1380). تاریخ روش‌شناسی موسیقی کودک. مقام موسیقیایی، 9، ۱۲۰-۱۲۹.
پیاژه، ژان، و اینهلدر، باربل (1394). روانشناسی کودک (مترجم: زینت توفیق). تهران: نشر نی.
جابری، سعید (1384). مزایای آموزش موسیقی. مقام موسیقیایی، 43، ۱۸- ۲۲.
حجت، المیرا (1391). ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن. رساله برای دریافت کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه هنر، تهران.
ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ، و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی، ﻣﻠﻮﺳﮏ (1388). اﻟﮕﻮوارهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ؛ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻌﻤﺎری، آبادی، 46.
سراج، حسام‌الدین (1390). از گذر گل تا دل. تهران: کتاب نیستان.
سمیع‌پور، تیمن و سیدیان، سیدعلی (1395). تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک، نمونه موردی موسیقی و معماری سنتی ایران. مطالعات تطبیقی هنر، 11، ۹۹-۱۱۳.
سی. کرین، ویلیام (1386). پیشگامان روانشناسی رشد (مترجم: فرید فدایی). تهران: اطلاعات.
شریعت‌راد، فرهاد (1398). پیوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معنایی معماری و موسیقی: تاملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی. صفه، 87، ۱۹-۳۸.
شفاعی، ثمین (1394). ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮزه‌ ﺳﺎز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﻣﺎﺳﯿﺎن). رساله برای دریافت کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر، تهران.
صدری، فرح، برج علی، احمد، و اسدزاده، حسن (1392). اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی. تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علوم شناختی، 36، ۱۰۷-۱۲۴.
طباطبائیان، مریم، و عباسعلی‌زاده، ساناز و فیاض، ریما (1395). تحلیلی بر تأثیر محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساخته‌‌شده بر خلاقیت کودک. باغ نظر، 43، ۱۷-۳۶.
کاپلان، هورالد (1393). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی (مترجم: نصرت الله پورافکاری). تهران: شهر آب.
کیمی‌ین، راجر (1396). درک و دریافت موسیقی (مترجم: حسین یاسینی). تهران: نشر چشمه.
میربها، هیلدا، کاویانی، حسین، و پورناصح، مهرانگیز (1382). اثر آموزش موسیقی بر توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشی خردسالان. تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علوم شناختی، 19، 47-54.
 
Azeri, A. & Parvizi, R. & Khaleghi, J. & Hosseini,B. (2015). Effective Design Principles in Promotion of Children’s Creativity in Residential Spaces. Procedia (Social and Behavioral Sciences), 202, 31-46.
Bynum, G. L. (2015). Conceptions of childhood in the educational philosophies of john locke and john dewey. Forum on Public Policy Online,  v2015 n2 2015.
Fisher, R. (2007). Teaching Children to Think (2nd ed.). Cheltenham, UK: Nelson Thornes Ltd.
Georgieva, E. (2017). effects of music on children’s nature and behavior. How music can educate but also destroy. Trakia Journal of Sciences, 4, 328-332.
Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.
Harris, J. E. (1990). Dallas conservatory of music. Bachelor’s thesis, Faculty of Architecture, Texas Tech University.
Hogenes, M. & Oers, B. & Diekstra, R. (2014). The impact of music on child functioning. EJSBS, 1508-1526.
Jacobson, D. C. (1999). A listener’s introduction to music. New York City: McGraw-Hill.
Kaup, M. & Kim, H. & Dudek, M. (2013). Planning to learn: the role of interior design in educational settings. international journal of designs for learning, 4, 41-55.
Mills, S. (2001). The Role of Musical Intelligence in a Multiple Intelligences Focused Elementary School. International Journal of Education and the Arts, 2, 1-29.
Morimoto, M. (2017). music and architecture: notes on experiencing the convergence of music and the built environment. PhD thesis, Darch committee, Hyoung-June Park, Chairperson, Takuma Itoh, Peter Chamberlain. university of hawai`i at mānoa, Hawai.
Niland, A. (2012). Exploring the Lives of Songs in the Context of Young Children’s Musical Cultures. Studies in Musicology, 10, 27-46.
Pilar, A. (2017). Analysis of interior design requirements for kindergarten classrooms with respect to learning environment elements. Master’s thesis, Faculty of social sciences, Başkent university, Ankara.
Ruffin, N. (2019). Understanding Growth and Development Patterns of Infants. Virginia cooperative extension, 1-6, 350-055(FCS-132P).pdf (vt.edu).
Said, I. (2007). Architecture for Children: Understanding Children Perception towards Built Environment, Proceedings of International Conference Challenges and Experiences in Developing Architectural education in Asia, Islamic University of Indonesia. (Unpublished).
Salmon, A. (2010). Using music to promote children’s thinking and enhance their literacy development. Early Child Development and Care (Routledge), 180, 1-8.
Sarrazin, N. (2016). music and the child. New York, open sunny textbooks.
Wismar, L. (2004). Musical architecture: layers of sound and space. Master’s thesis, Faculty of architectural design, Ball State University, Indiana.
Yoon, J. N. (2000). Music in the classroom: its influence on children’s brain development, academic performance and practical life skills. Master’s thesis, Department of education, Biola University California.