عملکرد بهتر دانشجویان با بهره‌گیری مناسب از نور روز در کلاس‌های آموزشی بررسی موردی: دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

توجه به عوامل کیفی محیطی در طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی، تأثیر بسیاری بر عملکرد کاربران اصلی این فضاها یعنی دانش‌آموزان و دانشجویان دارد. در این زمینه، یکی از عوامل کیفی محیطی بسیار مؤثر، بهره‌گیری از نور روز در طراحی کلاس‌های آموزشی است که علاوه بر تأثیر در چگونگی عملکرد کاربران، بر سلامت آنها و نیز میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز مؤثر است. در این نوشته، ابتدا شرایط نور روز مناسب برای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بیان شده است، سپس اطلاعات مرتبط با عملکرد و رضایت‌مندی دانشجویان در خصوص روشنایی روز از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و در انتها عوامل مؤثر در فراهم‌کردن نور روز مناسب برای کلاس‌های آموزشی با استفاده از نرم‌افزار نورپردازی دیالوکس،1 در کلاس‌ها و کارگاه‌های دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است و البته باید گفت نمونه موردی این مقاله که تشابهات زیادی به‌لحاظ اصول طراحی با اغلب دانشگاه‌های ایران دارد. همچنین راهکارهایی در زمینه بهبود کیفیت نور روز این کاربری‌ها ارائه شده که در طراحی مناسب این‌گونه فضاها مفید است. روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی و نیز مدل‌سازی رایانه‌ای بر پایه پژوهش موردی است.

کلیدواژه‌ها