ارزیابی تأثیربخشی فارغ التحصیلان کارشناسی گروه شهرسازی دانشگاه هنر طی سال های 84-1378

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر

چکیده

از زمان تشکیل کارشناسی شهرسازی در دانشگاه‌های کشور بیش از یک دهه می‌گذرد. هدف اولیه از راه‌اندازی این دوره، ایجاد انسجام در رشته‌ شهرسازی در تمامی مقاطع و نیز پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر و تحولات جامعه شهری بوده است. طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از دانشجویان در این رشته فارغ‌التحصیل و پس از آن در بازار کار جذب شده‌اند و یا در مقاطع بالاتر در حال تحصیل‌اند. تحقیق حاضر با استفاده از روش‌های آماری موجود به ارزیابی تأثیربخشی فارغ‌التحصیلان کارشناسی گروه شهرسازی دانشگاه هنر، طی دوره مذکور می‌پردازد. در این زمینه، تأثیربخشی نظام آموزشی گروه شهرسازی، مانند میزان جذب در بازار کار، و میزان برآوردن نیازهای حرفه‌ای و عمومی و بالاخره ارتقا در مقاطع بالاتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. به طور کلی این تحقیق، در واقع پژوهشی کاربردی است که در آن از روش‌های توصیفی و پیمایشی و تحلیلی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که این گروه در تحقق اهداف خود تا حدود زیادی موفق بوده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق آموزشی و بازنگری در شرح دروس و شیوه‌های آموزشی است.
 
 

کلیدواژه‌ها