پژوهشی در گونه شناسی معماریِ «دستکند»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای معماری، دانشکده معماری دانشگاه ژنو، سوئیس، محقق پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

شناخت و دسته‌بندی صحیح گونه‌های مختلف معماری می‌تواند در درک بهتر فضا، حفاظت از آن و نیز در دستیابی به شیوه‌های جدید طراحی مفید واقع گردد. معماری «دستکند» یکی از گونه‌هایی است که تا کنون در محافل تخصصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، که از طریق روش‌های علمی مطالعات اسنادی و میدانی گرد آمده است، تلاش می‌شود تا بتوان از طریق بررسی‌های توصیفی ـ تحلیلی به گونه‌بندی اصولی در این خصوص دست یافت و تحلیلی از ویژگی‌های هر یک ارائه کرد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در این نوع از معماری، بستر طبیعی زمین، نخستین نوع دسترسی ایجادشده به فضاها (عمودی و یا افقی) و کاربرد آن از عوامل اساسی شکل‌دهنده این آثار و تعیین‌کننده تنوع گونه‌بندی‌هاست. با بررسی داده‌ها و طبقه‌بندی انجام‌شده، تنوع و گوناگونی این نوع از معماری به شکل محسوسی آشکار گردید افزون بر آن، مشخص شد که سرزمین ایران اکثر این گونه‌ها را در خود جای داده و از این لحاظ دارای پتانسیل بالایی است.

کلیدواژه‌ها