طراحی داخلی یک اتاق خواب نمونه، برای استفاده بهینه از نور طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

چکیده

در این مقاله تأثیر معماری داخلی بر میزان شدت روشنایی فضای معیّنی بررسی می‌شود. پیش از این همواره تأثیر محل و مشخصات پنجره بر میزان روشنایی داخلی در نظر گرفته شده بود، اما تأثیر معماری داخلی بر میزان روشنایی فضای داخل مورد بررسی قرار نگرفته بود. به این منظور برای یافتن مقادیر شدت روشنایی بهینه در یک اتاق خواب ساده، شدت روشنایی متوسط و نیز حداقل و حداکثر در آن برای 72 روز سال ـ از روزهای اول، پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم، و بیست و پنجم هر ماه ـ در ساعت 10:30 صبح و در ساعت‌های مختلف روزهای یکم فروردین، یکم تیر، یکم مهر و یکم دی شدت روشناِیی، کف، سقف و دیوارها به کمک نرم‌افزار محاسبه شد. در ادامه، تأثیر شرایطی مانند استفاده از مصالح مختلف برای جداره‌های داخل اتاق، تغییر رنگ جداره‌ها، تغییر مبلمان داخلی، محل استقرار پنجره و نظایر اینها که بخشی از آن در اختیار طراح داخلی است، بر شدت روشنایی متوسط ـ‌ و نیز حداقل و حداکثرـ اتاق مطالعه و بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که نه فقط محل استقرار پنجره در دیوار بلکه جنس و رنگ و مشخصات سطوح داخلی همراه با جایگزینی صحیح مبلمان داخل اتاق می‌تواند تأثیری عمده بر استفاده از نور طبیعی داشته باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها