سطح بهینه پنجره ساختمان های مسکونی در اردبیل و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

چکیده

پنجره‌ها از نظر انتقال حرارت جزء عناصر ضعیف ساختمان محسوب می‌شوند، اما تابش خورشید به داخل ساختمان از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. اگر سطح پنجره به‌درستی انتخاب شود می‌توان ضعف حرارتی آن را با دریافت انرژی خورشیدی در اوقات سرد سال جبران نمود. تا‌کنون مطالعات بسیاری در مورد پنجره‌ها صورت گرفته است که زمینه‌های گوناگونی را شامل می‌شود از قبیل مشخصات اجرایی پنجره، دریافت نور روز از آن و سطح بهینه پنجره برای دریافت خورشیدی. در این مقاله سطح بهینه پنجره برای ساختمان‌های مسکونی دو شهر اردبیل و تهران با هدف تأمین بخشی از نیاز گرمایشی ساختمان مطالعه و پیشنهاد شده است. این بررسی نشان می‌دهد که می‌توان سطح مناسبی برای پنجره‌های جنوبی ساختمان‌های مسکونی این دو شهر تعیین کرد به نحوی که در اوقات سرد سال بخشی از نیاز گرمایشی فضاها از تابش خورشید تأمین شود و در اوقات معتدل دمای داخل در حد آسایش باقی بماند.
 
 

کلیدواژه‌ها