دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی راهروی ایمن در برابر تخریب ناشی از زلزله در ساختمان دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.30480/aup.2022.3079.1636

بهنود برمایه‌ور؛ علیرضا مستغنی؛ مسعود حسن‌زاده


کاربست مفاهیم موسیقی در معماری داخلی برای آموزش به کودکان 3 تا 7 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.30480/aup.2022.3151.1656

صبا سفیری؛ آرزو منشی زاده؛ نادیه ایمانی


خانواده بزرگ در مقابل رقابت و تناقض: بررسی موردی سکونتگاه غیررسمی مرتضی‌گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30480/aup.2022.3950.1860

سارا احمدی؛ میترا حبیبی؛ مقصود فراستخواه


بهینه‌سازی نورگیر سقفی با هدف تأمین روشنایی و کاهش مصرف انرژی در فضاهای یکپارچه فروشگاهی شهر تهران (نمونه موردی: فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4239.1922

نگین توفیقی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ شهریار حبیبی


سنجش تأثیر مولفه‌های آموزش عملگرا بر ارتقای برنامة درسی در دورة کارشناسی معماری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3847.1833

مجید یزدانی؛ علیرضا رضوانی؛ محسن وفامهر؛ محمد حسن خادم زاده


تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی روشنایی و حرارت در ساختمان های اداری اقلیم گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3837.1828

نرگس برزنونی؛ ریما فیاض؛ سید بهشید حسینی


بررسی امکان بازنگری برنامه دروس کارشناسی معماری با نگاه بومی؛ مطالعه موردی: دانشگاه‌های مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3897.1847

سید محسن موسوی؛ کیمیاالسادات طبیب زاده


ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.2913.1585

نوشین ابوالحسنی؛ ریما فیاض؛ علیرضا مستغنی؛ ستار قصاب ستاری


تبیین شکاف‌ها و عدم تعادل‌های فهرست میراث جهانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3988.1874

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمد حسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


تبیین چارچوب محتوایی و رویه‌ای آموزش مسکن در بستر دوره‌های تحصیلات تکمیلی در نظام آموزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3749.1807

هادی پندار؛ سحر رستگار ژاله


تبیین چالش‌های به‌کارگیری سازه در طراحی معماری بررسی موردی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4169.1901

مجید احمدنژاد کریمی؛ مهدی محمودی کامل آبادی؛ مریم عظیمی


تحلیلی از وضعیت انتخاب مسکن کارگران مهاجر در مقایسه با کارگران غیر مهاجر در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4176.1902

رضا اسدی؛ آتوسا مدیری؛ فرهاد حسینعلی؛ علی اکبر قلی زاده


جهانِ معماری جهان: تحلیل کیفی محتوای تست‌های «معماری جهان» در آزمون‌های ورودی کارشناسی‌ارشد معماری در ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3958.1864

سیدمجید میرنظامی ضیابری؛ غلامحسین معماریان؛ اصغر محمد مرادی


واکاوی گونه- ریخت‌شناسیک سیر دگردیسی بُن‌پارهای بافت تاریخی شهرقدیم لار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3903.1849

فاطمه ارغوان؛ سهند لطفی؛ مهسا شعله؛ خلیل حاجی پور


پریش‌خوانی شهری؛ مفهومی نو در ادراک و خوانایی شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4130.1893

ناصر براتی؛ محمد نیک‌پیما؛ مائده محقق‌منتظری؛ شهرزاد خوش‌روش؛ سارا نیکمرد نمین


شناخت و تحلیل موانع نهادی مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4212.1938

رعنا تقدسی؛ محمدحسین شریف‌زادگان


پارامترهای بهینگی فرم و ساختار پوسته‌های سین‌کلاستیک متقارن دورانی (RSS) در طبیعت و معماری؛ بررسی موردی: پوسته تخم پرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3854.1835

احسان غلامزاده؛ محمدرضا متینی؛ سید یحیی اسلامی؛ غلامرضا طلیسچی


بایستگی بازاندیشی ریشه‌نگرانه در غیررسمی‌بودگی شهری؛ با نگاهی نقادانه به اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30480/aup.2022.3648.1781

سیدعبدالهادی دانشپور؛ رضا خیرالدین؛ مطفر صرافی؛ تکتم آشنایی


منظر روستایی: مرور نظام‌مند مفاهیم و زمینه‌های موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.30480/aup.2022.4095.1890

مژگان قربان‌زاده؛ سید حسن تقوائی؛ سعید نوروزیان ملکی


سنجش اثرات خانه‌های دوم بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرهای نوار ساحلی استان مازندران: نور، چالوس و بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.30480/aup.2022.3814.1840

الیاس کاظم زاده مس چی؛ نوین تولایی؛ نصرت‌اله گودرزی


چارچوب مفهومی شهرسازی حساس به آب: به سوی تدوین ابزاری پایه به منظور هدایت و ارزیابی سیاست‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.30480/aup.2022.3216.1673

پروین پرتوی؛ رعنا معتمدی


تدوین چارچوب سازماندهی همکاری بین‌‌شهرداری در ارائه خدمات عمومی منطقه‌‌ای؛ بررسی موردی: منطقه شهری مرکزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4161.1899

پریسا عمرانی؛ ایرج اسدی؛ محمدرضا حق جو؛ مجید عبداللهی


بررسی ابعاد چهارگانه قدرت در توسعه مگامال‌های منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4471.1976

آسیه نیک بین؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمدحسین شریف‌زادگان