دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه‌سازی نورگیر سقفی با هدف تأمین روشنایی و کاهش مصرف انرژی در فضاهای یکپارچه فروشگاهی شهر تهران (نمونه موردی: فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4239.1922

نگین توفیقی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ شهریار حبیبی


تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی روشنایی و حرارت در ساختمان های اداری اقلیم گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3837.1828

نرگس برزنونی؛ ریما فیاض؛ سید بهشید حسینی


بررسی ابعاد چهارگانه قدرت در توسعه مگامال‌های منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4471.1976

آسیه نیک بین؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمدحسین شریف‌زادگان


ارائه مدل پیش‌بینی‌کننده ترجیحات نما مسکونی با بهره‌گیری از یادگیری ماشین؛ بررسی موردی: شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.30480/aup.2023.3964.1870

مریم محمدی؛ نجمه موسوی


در جست‌و‌جوی نسبتِ «معماری داخلی» و «معماری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.30480/aup.2023.4570.1992

مریم دربندی؛ نادیه ایمانی؛ محمدرضا رحیم زاده


بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در حفاظت از منظر شهری تاریخی تهران: ارزش‌ها، ادراک شهر و روایت هویت محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.30480/aup.2023.4711.2027

ندا شفیعی؛ غلامرضا کیانی ده‌کیانی؛ شهریار ناسخیان؛ احسان آقابابایی


بررسی تطبیقی آموزش معماری کشورهای امریکا و ایران؛ بر اساس سه نظریه یادگیری رفتارگرایی، شناخت‌شناسی و سازنده‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.30480/aup.2023.4683.2020

رحمت محمدزاده؛ افرا غریب پور؛ الهام کاظمی