موضوعات = طراحی شهری
ارائه مدل پیش‌بینی‌کننده ترجیحات نما مسکونی با بهره‌گیری از یادگیری ماشین؛ بررسی موردی: شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.30480/aup.2023.3964.1870

مریم محمدی؛ نجمه موسوی


واکاوی گونه- ریخت‌شناسیک سیر دگردیسی بُن‌پارهای بافت تاریخی شهرقدیم لار

دوره 15، شماره 37، دی 1401، صفحه 49-72

10.30480/aup.2022.3903.1849

فاطمه ارغوان؛ سهند لطفی؛ مهسا شعله؛ خلیل حاجی پور