کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند

دوره 6، شماره 11، مهر 1392، صفحه 131-154

10.30480/aup.2013.115

نسیم بزرگمهر؛ میترا حبیبی؛ ناصر برکپور


ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های ANP و Fuzzy DEMATEL گروهی

دوره 5، شماره 9، مهر 1391، صفحه 5-23

10.30480/aup.2012.142

اسفندیار زبردست؛ احمـد خلیــلی؛ موسی پژوهان؛ ایوب انصاری


پیاده راه های شهری، از ایده تا عمل؛ ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران

دوره 5، شماره 9، مهر 1391، صفحه 45-63

10.30480/aup.2012.144

الهام فلاح منشادی؛ سارا حبیبی؛ امیر روحی