کلیدواژه‌ها = مرمت
امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

دوره 12، شماره 25، اسفند 1398، صفحه 25-42

10.30480/aup.2020.756

روژانو محمدزاده؛ محمدحسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور


پیشنهاد مدلی برای ترسیم گره در تزیینات وابسته به معماری اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 57-78

10.30480/aup.2015.11

احمد امین پور؛ محمدرضا اولیا؛ رضا ابوئی؛ بیتا حاجبی