کلیدواژه‌ها = معماری ایران
معماری مدرسۀ دارالفنون و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریان

دوره 10، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 99-128

10.30480/aup.2018.592

مهرداد قیومی بیدهندی؛ سیده‌بشری موسوی


بنای رُشت‌خوار؛ مسجد یا خانقاه؟

دوره 7، شماره 13، شهریور 1393، صفحه 57-76

10.30480/aup.2014.93

مهرداد قیومی بیدهندی؛ سینا سلطانی


روش شناخت چنددانشی معماری خانه های تاریخی ایران نمونه موردی بررسی 87 خانه تاریخی در شش شهر کشور

دوره 6، شماره 12، فروردین 1393، صفحه 117-133

10.30480/aup.2014.105

محمدرضا حائری مازندرانی؛ علیرضا ملکوتی؛ شبنم السادات اسماعیلی