کلیدواژه‌ها = طراحی شهری
تعداد مقالات: 10
3. چگونگی تجربه فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های طراحی شهری

دوره 12، شماره 25، زمستان 1398، صفحه 63-84

10.30480/aup.2020.758

سهیلا صادق زاده؛ کورش گلکار؛ علی غفاری؛ آزاده لک


4. نقش و تأثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز شهری بررسی موردی: طراحی پیاده راه طمقاچی ها در کاشان

دوره 9، شماره 18، بهار 1396، صفحه 59-80

10.30480/aup.2017.512

نرگس احمدپور کلهرودی؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمیرا یوسفیان


5. طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی؛ بررسی موردی: محله جلفا اصفهان

دوره 9، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 99-116

10.30480/aup.2016.323

پروین پرتوی؛ مصطفی بهزادفر؛ زهرا شیرانی


6. تحولات کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن بررسی موردی: اصفهان

دوره 9، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 155-171

10.30480/aup.2016.326

ارمغان احمدی ونهری؛ علی غفاری؛ منصوره طاهباز


10. فیلم به عنوان یک ابزار برای آموزش طراحی شهری

دوره 2، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 65-80

10.30480/aup.2010.201

حمیده فرهمندیان؛ راضیه رضازاده