کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فرم-ریخت‌شناسانه هسته تاریخی شهر خرم‌آباد با بهره‌گیری از تکنیک‌های Agraph و Spacemate

دوره 12، شماره 25، زمستان 1398، صفحه 85-110

10.30480/aup.2020.759

پانته‌آ علی‌پور کوهی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


2. تعامل ساختار مرکز پایتخت و جلفای نو در توسعه اصفهان در دوره شاه‌عباس اول

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-22

10.30480/aup.2019.618

ارغوان پورنادری؛ محمود قلعه‌نویی؛ محمد سعید ایزدی؛ حسین پورنادری


3. تبیین روش ریخت ـ گونه بندی و کاربرد آن در طراحی شهری

دوره 5، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 65-86

10.30480/aup.2012.145

عبدالهادی دانشپور؛ سلمان مرادی