نویسنده = ����������������������� ����������
منظر روستایی: مرور نظام‌مند مفاهیم و زمینه‌های موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.30480/aup.2022.4095.1890

مژگان قربان‌زاده؛ سید حسن تقوائی؛ سعید نوروزیان ملکی