نویسنده = ��������������� ���������� ���������������
تحلیل فرم-ریخت‌شناسانه هسته تاریخی شهر خرم‌آباد با بهره‌گیری از تکنیک‌های Agraph و Spacemate

دوره 12، شماره 25، اسفند 1398، صفحه 85-110

10.30480/aup.2020.759

پانته‌آ علی‌پور کوهی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی