نویسنده = ���������� ��������
تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی روشنایی و حرارت در ساختمان های اداری اقلیم گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3837.1828

نرگس برزنونی؛ ریما فیاض؛ سید بهشید حسینی


ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.2913.1585

نوشین ابوالحسنی؛ ریما فیاض؛ علیرضا مستغنی؛ ستار قصاب ستاری