نویسنده = اسفندیار زبردست
غیررسمی بودگی شهری و ابعاد تبیین کننده آن

دوره 14، شماره 33، دی 1400، صفحه 5-29

10.30480/aup.2021.3247.1684

محمدجواد نوری؛ اسفندیار زبردست


تحلیل ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش‌بنیان اصفهان

دوره 13، شماره 31، تیر 1400، صفحه 5-22

10.30480/aup.2021.2498.1481

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست


تبیین شاخص‌ها، کیفیت‌های فرم شهری و توزیع فضایی آنها در سطح محلات کلان‌شهر تهران

دوره 12، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 5-22

10.30480/aup.2020.781

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمدمهدی عزیزی


سطح‌بندی محرومیت شهرستان‌های استان‌های بوشهر و هرمزگان

دوره 12، شماره 24، مهر 1398، صفحه 5-28

10.30480/aup.2020.718

اسفندیار زبردست؛ هدی پورپیرعلی


گونه شناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابری های منطقه ای

دوره 10، شماره 19، دی 1396، صفحه 153-169

10.30480/aup.2017.543

اسفندیار زبردست؛ سمیه حق روستا