نویسنده = میترا حبیبی
ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند

دوره 6، شماره 11، مهر 1392، صفحه 131-154

10.30480/aup.2013.115

نسیم بزرگمهر؛ میترا حبیبی؛ ناصر برکپور


ارائه الگوی تعیین تراکم مسکونی منطقه 22 شهر تهران بر اساس اصول رشد هوشمند

دوره 5، شماره 9، مهر 1391، صفحه 25-43

10.30480/aup.2012.143

لیلی بشیری؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ میترا حبیبی